Το Dolibarr CRM σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε τους εσωτερικούς πόρους και τις υπηρεσίες της εταιρείας σας μέσω του συστήματος πληροφοριών Modular, χάρη στο Dolibarr μπορείτε να διαχειριστείτε τις ακόλουθες δραστηριότητες των υπηρεσιών της εταιρείας σας, και συγκεκριμένα:

- Διαχείριση των λογαριασμών σας,

- Διαχείριση ανθρώπινων πόρων, καταμέτρηση χρονοδιαγράμματος,

- Η διαχείριση έργων, καθηκόντων και gantt,

- Διοίκηση ταμία και τράπεζας,

- Διαχείριση παραγωγής και CAPM,

- Διαχείριση εγγράφων GED,

- Διαχείριση χρηστών, ομάδων και των αδειών τους,

- Διαχείριση αποθεμάτων, προμηθευτές και πελάτες,

- Διαχείριση τιμολόγησης, ισολογισμού και στατιστικών στοιχείων,

- Διαχείριση CMS / Ιστοσελίδα, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Extranet και Point of sale.

Από την άλλη πλευρά, εάν έχετε ήδη εργαλεία για τη διαχείριση της επιχείρησης ηλεκτρονικού εμπορίου, συγκεκριμένα το Prestashop και το woo-commerce, οι ενότητες του Dolibarr EPR σάς επιτρέπουν να έχετε έναν συγχρονισμό μεταξύ των δύο, δηλαδή εισάγετε τα προϊόντα σας, τους προμηθευτές σας και πελάτες και όλα τα δεδομένα σας υπάρχουν στο εργαλείο ηλεκτρονικού εμπορίου στο Dolibarr ERP σας.

Για αυτό το Maket Place μας Dolibarr store προσφέρει δύο υπηρεσίες για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε τη σύνδεση και τον συγχρονισμό μεταξύ του Dolibarr CRM και του καταστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου:

Συγχρονίστε το Dolibarr και το Wordpress - WooCommerce:

Μπορείτε να παραγγείλετε την Υπηρεσία: "Συγχρονίστε το Dolibarr και το Wordpress σας" η υποστήριξή μας θα σας βοηθήσει:

- Συνδέστε το Dolibarr ERP / CRM με το Wordpress μέσω του API μας,

- Εισαγάγετε τα αποθέματά σας προϊόντων και κατηγοριών, εικόνων, κειμένων, γραμμωτού κώδικα κ.λπ. από το Dolibarr στον ιστότοπό σας στο Wordpress ή στη μονάδα woocommerce,

- εισάγετε τις παραγγελίες, τα τιμολόγιά σας από το Dolibarr στο Wordpress Module woocommerce,

- εγκαθιστούμε ένα εργαλείο για Συγχρονισμό Προϊόντων, παραγγελιών και τιμολογίων μεταξύ Dolibarr και Wordpress Module woocommerce.

Συγχρονίστε το Dolibarr και το Prestashop σας:

μπορείτε να παραγγείλετε την Υπηρεσία: "Συγχρονίστε το Dolibarr και το Prestashop σας" η υποστήριξή μας θα σας βοηθήσει να:

- Συνδέστε το Dolibarr ERP / CRM με το Prestashop μέσω του API μας,

- Εισαγάγετε τα αποθέματά σας προϊόντων και κατηγοριών, εικόνων, κειμένων, γραμμωτού κώδικα κ.λπ. από το Dolibarr στον ιστότοπό σας στο Prestashop,

- εισάγετε τις παραγγελίες, τα τιμολόγιά σας από το Dolibarr στο Prestashop,

- εγκαθιστούμε ένα εργαλείο συγχρονισμού για προϊόντα, παραγγελίες και τιμολόγια μεταξύ Dolibarr και Prestashop.