Χαρακτηριστικά Axonaut:

• Χαρακτηριστικά:

o Axonaut διαχειρίζεται τη συγκέντρωση δεδομένων,

o Διαχειρίζεται τη ρευστή παρακολούθηση και διαχείριση των πελατών,

o Επιτρέπει υπενθυμίσεις υποψήφιου πελάτη την κατάλληλη στιγμή,

o Επιτρέπει την απλοποίηση της έκδοσης των διοικητικών εγγράφων,

• Το Axonaut είναι ένα εύχρηστο και προσαρμόσιμο CRM: διαμορφώνετε τις βασικές ενδείξεις του πίνακα εργαλείων σας προκειμένου να πραγματοποιείτε αποτελεσματική διαχείριση επιχειρήσεων.

• Αυτοματοποίηση ορισμένων εργασιών:

o Αυτοματοποίηση εισαγωγικών,

o Διαδικτυακές εκδόσεις τιμολογίων,

o Και η αυτοματοποίηση των δελτίων μισθοδοσίας κ.λπ.

• Το Axonaut είναι ένα λογισμικό all-in-one ERP και CRM που μπορεί να διασυνδεθεί με πολλές διαδικτυακές εφαρμογές όπως:

o GoCardless,

o GSuite (Google Apps),

o Mailchhimp,

o Ρίγα,

Τα πλεονεκτήματα του Axonaut:

• Επιτρέπει ευρεία λειτουργική κάλυψη,

• Ευκολία στη χρήση,

• αποτελεσματική υποστήριξη πελατών στα γαλλικά.

Τα μειονεκτήματα του Axonaut:

• ERP και CRM που φιλοξενούνται στο Cloud,

• Δεν έχει μεγάλη διεθνή κοινότητα,

• Δεν διαθέτει δωρεάν δοκιμαστική έκδοση,

• CRM και ERP πληρωμή από την πρώτη χρήση: από 30 Ευρώ / μήνα

Χαρακτηριστικά Dolibarr ERP και CRM:

Η Dolibarr διαχειρίζεται Πωλήσεις & CRM ...

• Προοπτικές / Πελάτες

• Ευκαιρίες

Παραθέτω

Παραγγελίες

• Συμβόλαια / Συνδρομές

• Help Desk / Εισιτήρια

Το Dolibarr επιτρέπει τη διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)

• Υπαλλήλους

Δαπάνη

• Αφήστε αιτήματα

Χρονικά φύλλα

Στρατολόγηση

Η Dolibarr διαχειρίζεται CMS, ιστότοπο, ηλεκτρονικό εμπόριο, σημεία πώλησης

• CMS / Ιστότοπος

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Σημείο πώλησης

Η Dolibarr διαχειρίζεται Product & Stock

• Προιόντα και Υπηρεσίες

• Αποθέματα

• Αγορά, προμήθεια

• Αποστολές

• Βιομηχανία

Το Doliabrr καλύτερο εργαλείο για Οικονομικά & Τιμολόγηση

• Χρέωση & Πληρωμές

Συμφιλίωση τράπεζας

• Διπλή λογιστική

Το Dolibarr είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για το Μάρκετινγκ

• Αποστολή email

• Ερευνες

Η Dolibarr διαχειρίζεται την Παραγωγικότητα

• Έργα, Εργασίες

• Παρεμβάσεις

• Ατζέντα

Το Dolibarr διευκολύνει την ενσωμάτωση και την ανάπτυξη των ενοτήτων και των προσθηκών του:

• API

• Συνδεσιμότητα με εξωτερικά εργαλεία

• Εισαγωγή εξαγωγή

• Module Builder για προγραμματιστές

Το Dolibarr αναπτύσσει ενότητες καθημερινά μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων, παράδειγμα καταστήματος για το Dolibarr: https://dolimarketplace.com