Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα βίντεο ανάμεσα σε όλες τις σειρές βίντεο για το Dolibarr ERP, παραγωγής του καναλιού: Dolibarr ERP & CRM.

Οδηγός 8 - Συμβάσεις και συνδρομές στο Dolibarr ERP CRM

Αυτό το σεμινάριο καλύπτει τις βασικές λειτουργίες, αλλά δεν εισάγει τις προηγμένες, σε αυτό το βίντεο θα βρείτε τα παρακάτω στοιχεία:

- Επαναλαμβανόμενες συμβάσεις και συνδρομές στο Dolibarr,

- Δημιουργία σύμβασης στο Dolibarr,

- Επικύρωση και αποστολή της σύμβασης στο Dolibarr,

- Συμβάσεις και λειτουργίες της Ενότητας,

- Διαχείρισης υπηρεσιών,