Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα βίντεο ανάμεσα σε όλες τις σειρές βίντεο για το Dolibarr ERP, παραγωγής του καναλιού: Dolibarr ERP & CRM.

tutorial 6 - Εμπορικές προτάσεις και προσφορές στο Dolibarr ERP CRM

Αυτό το σεμινάριο καλύπτει τις βασικές λειτουργίες, αλλά δεν εισάγει τις προηγμένες, σε αυτό το βίντεο θα βρείτε τα παρακάτω στοιχεία:

- Εμπορικές προτάσεις και προσφορές στο Dolibarr,

- Δημιουργήστε μια εμπορική πρόταση για το Dolibarr,

- Επικύρωση και αποστολή προτάσεων για το Dolibarr,

- Εμπορική πρόταση της Ενότητας.