Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα βίντεο για τη χρήση του Dolibarr, παραγωγής του καναλιού: Dolibarr ERP & CRM

Το δεύτερο σεμινάριο 2: Διαχείριση αναφορών εξόδων στο Dolibarr ERP CRM, κάτω από τα κύρια κεφάλαια που θα εξεταστούν σε αυτό το σεμινάριο.

- Προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση αναφορών εξόδων στο Dolibarr,

- Δημιουργήστε μια αναφορά εξόδων στο Dolibarr,

- Διαδικασία έγκρισης έκθεσης δαπανών,

- οπτικοποίηση αναφορών δαπανών και στατιστικών στοιχείων στο Dolibarr,