Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα βίντεο ανάμεσα σε όλες τις σειρές βίντεο για το Dolibarr ERP, παραγωγής της αλυσίδας: Dolibarr ERP & CRM.

Tutorial 12 - Διαχείριση αποθέματος στο Dolibarr ERP CRM

Αυτό το σεμινάριο καλύπτει τις βασικές λειτουργίες, αλλά δεν εισάγει τις προηγμένες, σε αυτό το βίντεο θα βρείτε τα παρακάτω στοιχεία:

- Διαχείριση μετοχών στο Dolibarr,

- Κατανομή αποθεμάτων,

- Μετοχές - Λειτουργίες ενότητας,