Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα βίντεο ανάμεσα σε όλες τις σειρές βίντεο για το Dolibarr ERP, παραγωγής του καναλιού: Dolibarr ERP & CRM.

Εκμάθηση 10 - Τιμολόγια, προκαταβολές και πιστωτικά σημειώματα με Dolibarr ERP CRM.

Αυτό το σεμινάριο καλύπτει τις βασικές λειτουργίες, αλλά δεν εισάγει τις προηγμένες, σε αυτό το βίντεο θα βρείτε τα παρακάτω στοιχεία:

- Δημιουργία τιμολογίου ή πιστωτικού σημειώματος στο Dolibarr,

- Επιλογή του τύπου τιμολογίου,

- Επικύρωση και αποστολή του τιμολογίου,

- Τιμολόγια - Πληρωμές στο Dolibarr,

- Τιμολόγια και πιστωτικά σημειώματα - Χαρακτηριστικά ενότητας,