Για να διαχειριστείτε οντότητες όπως πελάτες, υποψήφιους πελάτες ή/και προμηθευτές (που ονομάζονται Tiers), πρέπει να χρησιμοποιήσετε το "Τρίτων" ενότητα. Αυτή η ενότητα αποτελεί προϋπόθεση για πολλές άλλες ενότητες που βασίζονται σε αυτές τις έννοιες (τιμολόγια, παραγγελίες, συμβάσεις, προτάσεις, κ.λπ. ...).

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ενότητα, πρέπει πρώτα να την ενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό διαχειριστή, μέσω της επιλογής μενού "Αρχική σελίδα - Ρύθμιση - Ενότητες".

Επιλέξτε την καρτέλα όπου εμφανίζεται η ενότητα. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο "Θέτω εις ενέργειαν":

 

Για να ορίσετε επαφές σε τρίτο μέρος, υπάρχουν πολλές δυνατότητες για αυτό:

  • Μεταβείτε στο μενού Τρίτοι - Επαφές/Διευθύνσεις - Νέα επαφή/διεύθυνση. Εισαγάγετε τις πληροφορίες (δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε όλα τα πεδία). Αυτό θα δημιουργήσει μια επαφή που δεν μπορεί να συνδεθεί με τρίτο:

  • Στο τρίτο, μεταβείτε στην καρτέλα πελάτη ή προμηθευτή και κάντε κλικ στο "Δημιουργία επαφής". Εισαγάγετε τις πληροφορίες που ζητήσατε (δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε όλα τα πεδία). Αυτό θα δημιουργήσει μια επαφή συνδεδεμένη με το τρίτο: