Για να αλλάξετε το στυλ του Dolibarr σας, μεταβείτε στο "Διαμόρφωση -> Εμφάνισημενού ":

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με την εμφάνιση του Dolibarr.

Εάν θέλετε άλλα θέματα, μπορείτε να συμβουλευτείτε το τμήμα των θεμάτων που είναι διαθέσιμο θέματα