Για να αλλάξετε τη γλώσσα για έναν συγκεκριμένο χρήστη, μεταβείτε στην οθόνη του συγκεκριμένου χρήστη και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο "διεπαφή χρήστη"μενού και κάντε κλικ"Τροποποίηση":

Τότε πρέπει να ελέγξετε "Χρησιμοποιήστε προσωπική αξία" και επιλέξτε τη γλώσσα :

Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί δράσης "Εγγραφή".