Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα βίντεο για τη χρήση του Dolibarr, παραγωγής της αλυσίδας: Dolibarr ERP & CRM.

Αυτό είναι το σεμινάριο N 5 για το ERP και το CRM Dolibarr - Προϊόντα και υπηρεσίες στο Dolibarr Το ERP CRM θα συζητήσει και θα εξηγήσει τα παρακάτω στοιχεία:

- Προαπαιτούμενα προϊόντα και υπηρεσίες Dolibarr

- Δημιουργήστε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία στο Dolibarr

- Προϊόντα και υπηρεσίες - Χαρακτηριστικά ενότητας