Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα βίντεο για τη χρήση του Dolibarr, παραγωγής της αλυσίδας: Dolibarr ERP & CRM.

Οδηγός 4 ERP Dolibarr - Διαχείριση τρίτων (προοπτικοί, πελάτες, προμηθευτές) στο Dolibarr ERP CRM:

- Τρίτα μέρη στο Dolibarr (Πελάτες, εργολάβοι, συνεργάτες),

- Δημιουργία τρίτου μέρους,

- Τρίτοι - Χαρακτηριστικά ενότητας,

- Ετικέτες και ομαδοποίηση