Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα βίντεο ανάμεσα σε όλες τις σειρές βίντεο για το Dolibarr ERP, παραγωγής του καναλιού: Dolibarr ERP & CRM.

Οδηγός 17 - Τιμολόγια προμηθευτών στο Dolibarr ERP CRM

Αυτό το σεμινάριο καλύπτει τις βασικές λειτουργίες, αλλά δεν εισάγει τις προηγμένες, σε αυτό το βίντεο θα βρείτε τα παρακάτω στοιχεία:

- Τιμολόγια προμηθευτών με Dolibarr,

- Δημιουργία τιμολογίου προμηθευτή,

- Επιλογή τύπου τιμολογίου,

- Επικύρωση και αποστολή του τιμολογίου προμηθευτή,

- Τιμολόγια προμηθευτών - πληρωμές,

- Τιμολόγια προμηθευτών Dolibarr, - άλλες λειτουργίες της ενότητας.