Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα βίντεο για τη χρήση του Dolibarr, παραγωγής του καναλιού: Dolibarr ERP & CRM.

Το πρώτο σεμινάριο 1: Η διαχείριση χρηστών, ομάδων και δικαιωμάτων στο Dolibarr ERP CRM, κάτω από τα κύρια κεφάλαια που θα εξεταστούν σε αυτό το σεμινάριο.

- Διαφορά μεταξύ εργοδότη ή διαχειριστή στο Dolibarr,

- Δημιουργία λογαριασμού υπαλλήλου ή χρήστη,

- Έλεγχος πρόσβασης και εξουσιοδοτήσεις στο Dolibarr,

- Τα κύρια χαρακτηριστικά των εργαζομένων της Dolibarr,