Παρουσίαση νέων χαρακτηριστικών του Dolibarr ERP CRM 13.0

Παρακάτω ακολουθεί μια παρουσίαση βίντεο των νέων δυνατοτήτων του Dolibarr v13 - Στα γαλλικά, που παρουσιάζονται από τον Laurent Destailleur, υπεύθυνο έργου Dolibarr ERP CRM.

Σας αφήνω να ανακαλύψετε τα νέα καινοτόμα χαρακτηριστικά του Dolibarr 13.0