Το πρώτο υποχρεωτικό βήμα είναι να ορίσετε τις πληροφορίες της εταιρείας/του οργανισμού σας. Για αυτό, από την αρχική σελίδα, επιλέξτε το μενού "Αρχική σελίδα->Ρύθμιση->Εταιρεία/Οργανισμός" και προσθέστε τις πληροφορίες για την Εταιρεία/Οργανισμό σας. Μπορείτε να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα πεδία όπως υποδεικνύεται εν μέρει εδώ :

Καθορίστε τη χώρα σας: άλλες επιλογές εξαρτώνται από αυτήν την επιλογή.

Διαχείριση φόρου επί των πωλήσεων:

Καθορίστε πώς διαχειρίζεστε τον ΦΠΑ (ή όχι).