Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα βίντεο για τη χρήση του Dolibarr, παραγωγής του καναλιού: Dolibarr ERP & CRM.

Το τρίτο Tutorial 3 - Αποχώρηση από τη διαχείριση στο Dolibarr ERP CRM, κάτω από τα κύρια κεφάλαια που θα εξεταστούν σε αυτό το σεμινάριο.

- Αποχώρηση από τη διοίκηση,

- Πώς να ζητήσετε άδεια;

- Πώς να εγκρίνετε μια άδεια;

- Διαβούλευση αδειών και ενημερώσεις υπολοίπου άδειας.