Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα βίντεο ανάμεσα σε όλες τις σειρές βίντεο για το Dolibarr ERP, παραγωγής του καναλιού: Dolibarr ERP & CRM.

Tutorial 15 - En - Παραγγελίες προμηθευτών με Dolibarr ERP CRM

Αυτό το σεμινάριο καλύπτει τις βασικές λειτουργίες, αλλά δεν εισάγει τις προηγμένες, σε αυτό το βίντεο θα βρείτε τα παρακάτω στοιχεία:

- Παραγγελία προμηθευτή με Dolibarr,

- Δημιουργία παραγγελίας προμηθευτή,

- επικύρωση, έγκριση και αποστολή της παραγγελίας,

- Χειριστήρια, χαρακτηριστικά μονάδας.