Το Dolibarr είναι τόσο ERP όσο και CRM που έγινε το πρώτο λογισμικό για τη διαχείριση επαγγελματικών ή συνεταιριστικών δραστηριοτήτων όπως η διαχείριση επαφών, τιμολογίων, παραγγελιών, προσφορών, αποθεμάτων, έργων, ταμειακών ροών, ημερολογίου κ.λπ. Το ERP Dolibarr είναι δωρεάν λογισμικό ανοιχτού κώδικα κατάλληλο για ΜΜΕ, TPE, αυτοαπασχολούμενους ή σωματεία, εν ολίγοις είναι το καλύτερο ERP ανοιχτού κώδικα για το έτος 2020, υποστηρίζεται από μια ένωση και μια γαλλόφωνη κοινότητα.

Το Dolibarr είναι σταθερό και έξυπνο λογισμικό επειδή είναι καλά κατασκευασμένο από την αρχική του σύλληψη. Οι ενότητες και τα θέματα μπορούν να ενεργοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες σας και επιπλέον λειτουργικές μονάδες και πρόσθετα είναι διαθέσιμα στην αγορά Dolistore και Dolibarr Store αγορά.

Συμπληρωματικές εξελίξεις και προσαρμογές ενοτήτων και θεμάτων είναι επίσης εύκολα κατανοητές και υποστηρίζονται από εκατοντάδες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για το Dolibarr όπως η δική μας.

Εγκατάσταση και διαμόρφωση Dolibarr:

Η Startup μας Dolibarr Store σας προσφέρει υπηρεσίες εγκατάστασης και διαμόρφωσης για το λογισμικό Dolibarr και σας συμβουλεύουμε για τις καλύτερες συνθήκες λειτουργίας.

Ανάπτυξη συγκεκριμένων ενοτήτων από τους ειδικούς μας στο Dolibarr:

Η Dolibarr Store οι ειδικοί σας βοηθούν να αναπτύξετε τις συγκεκριμένες ανάγκες σας που σχετίζονται με την επιχείρησή σας στις οποίες η Dolibarr δεν ανταποκρίνεται ή με ελλιπή τρόπο, είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε νέες συγκεκριμένες ενότητες που ανταποκρίνονται ακριβώς σε αρκετές βασικές επιχειρήσεις που δεν καλύπτουν το Dolibarr.

Πρόσφατα αναπτύξαμε περισσότερες από 12 ενότητες και θέματα για το Dolibarr:

1- Dolibarr Extranet - Website and Client Extranet - Dolibarr 6.0.0 - 12.0. *

2- BlueTheme - Νέο θέμα από το Dolibarr 6.0.0 - 12.0. *

3- Ρολόι ώρας προσωπικού - Dolibarr 6.0.0 - 12.0. *

4- OrangeTheme - Νέο θέμα από το Dolibarr 6.0.0 - 12.0. *

5- Revolution Pro Theme Dolibarr 6.0.0 - 12.0. *

6- Ζωντανή αναζήτηση AJAX για Dolibarr 6.0.0 - 12.0. *

7- ModernTheme - θέμα του Dolibarr 6.0.0 - 12.0.3

8- Δελτίο πληρωμής Dolibarr - ή Δελτίο πληρωμής

9- Διαχείριση δωματίου, κρατήσεις και προγραμματισμός 6.0.0 - 12.0.3

10- Εξατομίκευση περιεχομένου για Dolibarr

11- Παρακολούθηση Dolibarr

12- Advanced Gantt για Dolibarr