Το Dolibarr ERP έχει πολλές δωρεάν ενότητες ή πρόσθετα που έχουν αναπτυχθεί από την κοινότητα των παρόχων υπηρεσιών Dolibarr, αλλά οι περισσότερες από αυτές τις ενότητες δεν προσφέρουν πολλές λειτουργίες ή μάλλον δεν ενσωματώνουν επαγγελματικές επιλογές και λειτουργίες, οι περισσότερες δωρεάν ενότητες περιέχουν τις ελάχιστες επιλογές για την κάλυψη μιας συγκεκριμένης ανάγκης, παρακάτω είναι η λίστα με τις δωρεάν ενότητες που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα Dolistore και αυτή η λίστα δεν είναι εξαντλητική:

- Ενότητα Quick-Notes: Επιτρέπει σε κάθε χρήστη να κρατά και να συμβουλεύεται τις σημειώσεις του από οποιαδήποτε σελίδα Dolibarr: https://www.dolistore.com/fr/modules/1065-Quick-Notes.html

- Μονάδα εγκατάστασης Dolibase: Επίσημη ενότητα για την εγκατάσταση / απεγκατάσταση του Dolibase Framework: https://www.dolistore.com/fr/modules/1060-Dolibase-Installer.html

- Κολομβιανή ηλεκτρονική μονάδα τιμολογίων: Ενότητα για την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Κολομβία. https://www.dolistore.com/en/modules/1017-Colombian-electronic-invoice.html

- Μονάδα γραμμής εντοπισμού σφαλμάτων: Γραμμή εργαλείων για απλοποίηση του εντοπισμού σφαλμάτων (πολύ χρήσιμο για προγραμματιστές) https://www.dolistore.com/fr/modules/996-Barre-de-d--bogage.html

- Ενότητα TakePOS 8: Το TAKEPOS είναι ένα προηγμένο τερματικό σημείων πώλησης. Είναι ένα απλό και διαισθητικό εργαλείο αλλά και πολύ ισχυρό γιατί μπορεί να ενσωματωθεί στο Dolibarr. https://www.dolistore.com/fr/modules/989-TakePOS-8.html

- Ενότητα πολλαπλών εξωτερικών τοποθεσιών για Dolibarr: Ενότητα για την προσθήκη πολλών εξωτερικών τοποθεσιών για την έκδοση 7.0.x (όπως η βασική λειτουργική μονάδα εξωτερικού ιστότοπου αλλά με πολλαπλές προσθήκες). Προσαρμογή των διευθύνσεων URL, των ονομάτων του κορυφαίου μενού και των σχετικών λογότυπων. https://www.dolistore.com/fr/modules/984-Sites-externes-multiples-7-0.html

- Ενότητα Dolibarr Internal Notifications: Η ενότητα Εσωτερικών Ειδοποιήσεων επιτρέπει την αυτόματη αποστολή ειδοποιήσεων πληροφοριών μέσω email όταν ένας χρήστης εκτελεί βασικές ενέργειες σε τρίτα μέρη, επαφές και συμβάντα. https://www.dolistore.com/fr/modules/532-Notifications-internes.html

- Ενότητα Πίνακας Δραστηριότητας Χρήστη: Παρακολουθεί την απόδοση των χρηστών με βάση τον αριθμό των προοπτικών που έχουν καταχωριστεί, τον αριθμό των προτάσεων που υποβλήθηκαν, τον αριθμό των μετατροπών σε πωλήσεις και το ποσό των πωλήσεων, το ποσό του μικτού περιθωρίου και την αναλογία μεταξύ κόστους και πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου https:/ /www.dolistore.com/fr/modules/1343-User-Activity-Dashboard.html

- Μονάδα Dolibarr Assistant: Σε αυτήν την έκδοση του 'Dolibarr Assitant' υλοποιείται μόνο η δημιουργία ενός βασικού τιμολογίου. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες λειτουργίες τροποποιώντας τον κώδικα. Σύντομα, περισσότερες εντολές θα προστεθούν σε αυτό το chatbot και θα ενσωματωθούν στα «Google assistant», «Siri», «Alexa» με περισσότερη τεχνητή νοημοσύνη και φωνητικό έλεγχο. https://www.dolistore.com/fr/modules/1140-Dolibarr-Assistant.html

- Προηγμένη μονάδα δημιουργίας μονάδων: Ένα προηγμένο πρόγραμμα δημιουργίας μονάδων για Dolibarr ERP / CRM https://github.com/AXeL-dev/damb

- Μονάδα Contab Dolibarr: Αυτή η ενότητα θα σας επιτρέψει να εκτελέσετε τη βασική λογιστική της επιχείρησης ή της εταιρείας σας, να διαχειριστείτε τον δικό σας κατάλογο λογαριασμών και να δημιουργήσετε πολιτικές για ατζέντα, έσοδα και έξοδα. Εκτός από την προβολή κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων και ισολογισμού. https://www.dolistore.com/fr/modules/937-Contab.html